Suffragettes blijven inspireren tot actie

Veel dank aan de Nieuwe Rotterdamse Vrouwenraad om de film Suffragette een extra keer te vertonen. Wie denkt dat hun strijd is gestreden, moet snel bijleren! Helaas is het nog net zo actueel als toen. Onze “eigen” Aletta Jacobs verwoordde in De Gids van 1899 het doel van emancipatie als volgt: “Het hooge doel der vrouwenbeweging is, om in de vrouw den mensch tot volle ontwikkeling te doen komen en daarvoor is onontbeerlijk opleiding tot zelfstandigheid. Want eerst wanneer de vrouw als zelfstandig individu optreedt kan zij doordrongen worden van het besef, dat zij niet alleen haar waarde ontleent aan haar geslachtsorganen of haar voortplantingsvermogen, doch dat ook zij de maatschappij kan en moet dienen ten einde het menschdom op te voeren tot een hooger peil van ontwikkeling.

Een helder pleidooi voor economische zelfstandigheid van vrouwen om zo de samenleving beter te kunnen dienen. Jammer genoeg dat dat in het Rotterdam van vandaag nog steeds niet vanzelfsprekend is. De meest recente cijfers over economische zelfstandigheid in Rotterdam dateren van 2013: De staat van emancipatie. Hieruit blijken grote groepen – vooral jonge vrouwen – nog altijd volledig economisch afhankelijk te zijn van hun partner. In het betreffende voorwoord schrijf ik “Emancipatie is een taai proces, maar de finish is nog niet in zicht”. Treurig is, dat dit college en deze Gemeenteraad niet eens geïnteresseerd zijn in hoe ver we van deze finish verwijderd zijn. Enige actie om te komen tot verversing van deze cijfers is geboden.

Ook Aletta was in 1899 al van mening dat de samenleving het niet alleen redt met werkende vrouwen:

“De vrouwenbeweging kan alleen met de economische onafhankelijkheid der vrouw haar doel niet bereiken, zij heeft daarvoor ook te streven naar de politieke ontvoogding der vrouw. De economische onafhankelijkheid kan slechts dienen om de vrouw vrij te maken van elken sexueelen dwang; door de politieke ontvoogding kan zij direct invloed uitoefenen op een billijker aanwending van de staatsgelden en op het tot stand komen van rechtvaardiger wetten.”

Helaas is ook dit citaat nog actueel! Op de lijsten voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam was slechts een derde vrouw en het dieptepunt is een college van B&W 2014 – 2018 geheel bestaande uit mannen. Om te voorkomen dat dit in 2018 weer gebeurt, roep ik op tot gerichte acties NU. Zorg dat er komende maanden genoeg vrouwen interesse tonen, meelopen met Raadsleden en actief opereren in de politieke partijen, zodat de lijsten van onderop gevuld raken. En dan natuurlijk in het stemhokje niet op de eerste vrouw op de lijst stemmen: die komt er echt wel! Kies die vrouw lager op de lijst die dat extra steuntje goed kan gebruiken.

De Suffragettes hadden als motto “Deeds not words”. Klinkt toch zeer bekend in Rotterdamse oren? Letterlijk ruiten ingooien lijkt niet erg effectief anno 2016, maar virtueel door ruiten gaan voor elkaar zal wel nodig zijn. Daarom eindig ik met de oproep die Aletta Jacobs deed om onszelf aan te moedigen:

“Daarom, vrouwen van Nederland! nu gij u bewust wordt van uwe verplichtingen jegens uzelve en jegens de samenleving; nu gij den drang in u voelt geboren worden om door directe deelneming mede te werken aan de stoffelijke en zedelijke verheffing der maatschappij, maakt u thans los van elk kleinzielig vooroordeel dat u van de vervulling uwer verheven taak zou kunnen afhouden en schaart u aan de zijde van hen die, ter bereiking van het doel der vrouwenbeweging, strijden voor de economische en staatkundige onafhankelijkheid der vrouw, ten einde daardoor te komen tot die hoogere ontwikkelingsphase der maatschappij, waarin gelijkheid voor wet en zedeleer gehuldigd wordt voor den man en voor de vrouw.”

 

Dit bericht is geplaatst in Participatie, Speeches. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>