Erasmusspeld en Wolfert van Borselenpenning voor WoonCompaskanjers met compassie: Wim de Winter en Hans Bas Val

U heeft zich vanmiddag met elkaar gebogen over het onderwerp woonruimte voor kwetsbare mensen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarvoor. Graag zou ik daarop mijn visie willen geven, maar zal me inhouden. Hoewel, het is bijna onvermijdelijk als ik twee vertrekkers bij WoonCompas wil toespreken. En dat ga ik doen. Maar niet voordat ik mijn zeer gewaardeerde collega Hamit Karakus heb genoemd, hij had hier graag zelf gestaan … Twee ondersteuners voor woonzorg voor kwetsbaren van het eerste uur. Ik doel op de heren Wim de Winter en Hans Bas Val.

Deze heren hebben beiden al vele jaren lang die zorg voor kwetsbaren hoog op hun prioriteitenlijst staan. Ieder op hun eigen manier stonden zij aan de basis van WoonCompas. Beiden waren actief in diverse raden bij WoonCompas, zoals die van Toezicht, van Commissarissen, van Participanten en de holding van vriendenstichtingen. De Winter als vice-voorzitter en Bas Val als voorzitter.

Meneer De Winter, Wim, ik begin met u. U bent altijd een echte ondernemer geweest. En daarnaast bent u al zo ongeveer uw hele leven bezig met diaconale activiteiten. Dat levert in uw geval een prachtige en vruchtbare combinatie op. Naast het runnen van uw eigen bedrijf, was u als vrijwilliger bij de rechtsvoorgangers van WoonCompas tot 1994 bestuurslid. Vanaf die periode werd u vice-voorzitter van de eerder genoemde raden.

U was in die hoedanigheden een echte aanjager om te komen tot WoonCompas zoals het nu is: een relatief kleine maar betekenisvolle en succesvolle speler in de wereld van wonen en zorgen voor kwetsbare Rotterdammers. Dit succes is mede aan u te danken. U bent kordaat en gedreven en u treedt zaken tegemoet met veel empathie. Dat inlevingsvermogen heeft u voor de mensen die WoonCompas huisvest, maar zeker ook de mensen waarvan u wilt dat ze zaken voor elkaar krijgen. En daar komt Wim de Winter de ondernemer om de hoek kijken, een ondernemer met een koel hoofd en een warm, sociaal hart.

Als toezichthouder gaf u jongeren kansen om hun plannen en dromen te realiseren. En als bestuurslid van Jong Ondernemend Nederland was u een graag geziene mentor voor jonge ondernemers. Naast dit alles bent u actief voor verschillende stichtingen en instanties, al dan niet kerkelijk van aard en was u bestuurslid voor het CDA in Rotterdam Alexander.

Meneer De Winter, het gemeentebestuur van Rotterdam wil u graag een tastbaar blijk van waardering uitreiken voor al uw inzet. Dat is de Erasmusspeld, voor personen die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Rotterdamse samenleving.

Van harte gefeliciteerd.

En dan kom ik nu bij de heer Hans Bas Val. U bent, meneer Bas Val, zowel econoom als theoloog en ook dat is een bijzonder waardevolle combinatie. Daarnaast bent u zeer actief in kerkelijke organisaties, aanvankelijk bij de Lutherse kerk, tegenwoordig de PKN. Uw grote drijfveer is de huisvesting van kwetsbare mensen. Of dat dan ook financieel kan, is voor u van later zorg. Eerst en vooral moeten mensen onderdak hebben. Of het nou ouderen zijn, verslaafden of mensen die het alleen niet redden: u komt voor hen allemaal op.

Daarmee bent u eigenlijk een vertegenwoordiger van het culturele erfgoed van de traditionele woningbouwcorporatie. De onderkant van de samenleving verdient zorg en aandacht van mensen die sterkere schouders hebben. Dat voortdurende onder de aandacht brengen, houdt mensen scherp om barmhartigheid voorop te stellen.

U heeft gestudeerd in Rotterdam. Vanaf uw studententijd was u al actief als vrijwilliger in leidinggevende functies, onder andere als directeur van de Studentenmensa en als praeses van diverse studentenverenigingen. U bleef zeer actief na uw studie op maatschappelijk en kerkelijk terrein. Het is onmogelijk al uw functies vanmiddag te benoemen, het zijn er te veel.

Vanaf 1994 begaf u zich als vrijwilliger op het terrein van de volkshuisvesting voor kwetsbaren. Als leidinggevende in de eerder genoemde raden binnen WoonCompas liet u zich kennen als de bewaker van de ethische kant. Ik weet zeker dat dit gedachtengoed stevig wortel heeft geschoten binnen WoonCompas.

Meneer Bas Val, wij laten ook u niet vertrekken zonder een blijk van dankbaarheid. Het gemeentebestuur van Rotterdam reikt u graag een Wolfert van Borselenpenning uit voor uw langdurige vrijwillige leidinggevende activiteiten voor de Rotterdamse samenleving.

De inscriptie luidt: ‘Een deugdzame Rotterdamse Lutheriaan’

Van harte gefeliciteerd.

 

Dit bericht is geplaatst in Portefeuille. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>