Koninklijke onderscheiding voor inspirator en doorstarter dr. Paul Mertens

Zoals u misschien weet woont dokter Mertens in Gouda. Maar wij hier in Rotterdam zijn we behoorlijk trots op hem. En door een kleine samenloop van omstandigheden mag ik hier vanmiddag als Rotterdamse wethouder de heer Mertens toespreken. Dat doe ik graag. In uw betoog net met als strekking “Public Health is politics and tell everybody, dokter Mertens, pleitte u onder meer voor epidimologische bijscholing van politici. Ik ben blij net de eerste les te hebben mogen gehad.

Als iemand vertrekt worden er altijd schone woorden gesproken. Schrik niet, ik zal mij niet aan die traditie onttrekken. Integendeel. Daar zou ook in ’t geheel geen reden voor zijn. Maar wat is de kern van de verdiensten van meneer Mertens? Daar wil ik het graag met u over hebben vanmiddag. Meneer Mertens, Ik zei net dat we in Rotterdam trots op u zijn. Maar ik weet zeker dat heel Nederland en ook mensen ver daarbuiten – ik noem maar een zijstraat… Afrika … – ook trots op u zijn.

U bent een excellente wetenschapper met een uitmuntende staat van dienst in zowel onderwijs als onderzoek. U bent lid van allerlei besturen en commissies, te veel om vanmiddag op te noemen. Een van uw grote verdiensten is natuurlijk uw visie op epidemieën en dan vooral het voorkomen en bestrijden daarvan. Met hart en ziel bepleit u ook vanmiddag weer een wetenschappelijke aanpak van dit probleem. Niet voor niets siert een uil uw belangrijke proefschrift uit 2008 over dit onderwerp. Een uil, als symbool voor de wetenschappelijke inzet om besmettelijke ziekten te lijf te gaan.

En niet voor niets trok u onlangs aan de bel rond de verwachte mazelen epidemie in een deel van ons land. U noemde het in de media een daad van naastenliefde om je kind preventief te vaccineren. Met u ben ik van mening dat elk kind in dit land dergelijke naastenliefde verdient. En u roept op tot een debat tussen huisartsen en jeugdzorgers omdat u vindt dat zij moeten handelen en niet vrijblijvend moeten toezien. Het tekent uw hartstocht en dadendrang voor dit onderwerp.

Door uw wetenschappelijk werk wist u de bestrijding van polio en kinkhoest van belangrijke nieuwe inzichten te voorzien. Dat is van grote betekenis om te voorkomen dat zogenaamd ‘verdwenen’ ziekten opnieuw grootschalig de kop op steken. Ook mazelen dus, zijn de wereld nog lang niet uit. Helaas ook niet in Nederland.

Minstens even belangrijk is de manier waarop u jonge artsen heeft weten te inspireren om zich te verdiepen in het voorkomen van infectieziekten en in het enorme maatschappelijke belang daarvan. Hiervan getuigde ook net uw doorstartcollege. Meer dan 4000 medische studenten van het Erasmus MC heeft u met veel passie en deskundigheid bijgebracht hoe artsen kunnen bijdragen aan een betere volksgezondheid. U heeft jonge collega’s gemotiveerd om naast curatieve zorg ook oog te hebben voor preventie van ziekten. Dit is van grote maatschappelijke waarde. Niet alleen is uiteraard voorkomen beter dan genezen; ook in een tijd waarin de middelen schaars zijn is er met preventie grote gezondheidswinst te behalen. fijn dat u uw activiteiten in deze voortzet.

Ik noemde zojuist al het grote aantal bestuurslidmaatschappen waaraan ik vanmiddag niet te veel aandacht zou besteden. Maar uw voorzitterschap van de Stichting Medische Hulp Kenia kan natuurlijk niet onvermeld blijven. Afrika, en met name Kenia, loopt als een rode draad door uw carrière. Het begon ermee dat u als jonge tropenarts werd uitgezonden. En als de liefde voor Afrika eenmaal opgebloeid is, gaat die meestal nooit meer uit het hart. Dat is ook bij u het geval.

U bent een van de oprichters van de Stichting Medische Hulp Kenia en nu, na 30 jaar, is de stichting nog altijd actief en bent u daar intensief bij betrokken. U bent altijd speciale belangstelling blijven houden voor gezondheidszorg in ontwikkelingslanden en dat heeft u omgezet in concrete daden.

Meneer Mertens, dokter Mertens, uw enorme en gedreven inzet voor de verbetering van de basisgezondheidzorg, zowel in Nederland als in Kenia en ook elders, verdient een blijk van waardering. Het is mij dan ook een eer en een genoegen om u te laten weten dat Zijne Majesteit heeft besloten u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Van harte gefeliciteerd.

 

Dit bericht is geplaatst in Hoger Onderwijs, Innovatie, Speeches. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>