Vernieuwing zorg en welzijn

De komende jaren moet Rotterdam er voor zorgen dat er een basisaanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Rotterdam blijft bestaan. Dat is een grote uitdaging. Ook moet er  professionele ondersteuning zijn voor burgers die echt niet zonder kunnen. Het basisaanbod bestaat in ieder geval uit:

ondersteuning bij de dagelijkse levensbehoeften

ondersteuning bij schulden en inkomensproblematiek

bieden van mogelijkheden om sociaal mee te doen

 

De vernieuwing zorg en welzijn is gebiedsgericht. Dat betekent dat Rotterdam aanbieders van zorg- en welzijnvoorzieningen vraagt hun aanbod te richten op de wijk waarin de Rotterdammers met (hulp)vragen wonen. Zo kunnen nieuwe arrangementen van zorg en welzijn ontstaan. Mensen in de bijstand (WWB’ers) en stagiaires van de ROCs kunnen bijvoorbeeld ouderen helpen met praktische zaken zoals boodschappen doen, klusjes in huisof een kleine wandeling maken. Maar ook bij het organiseren van collectieve voorzieningenzoals de was- en strijkservice, de maaltijdvoorziening, ontmoetingsactiviteiten en de inzet van e-health om de zelfstandigheid van burgers te vergroten.

 

Basisbestek: toekomstvisie en programma van eisen

De afgelopen maanden is een (concept) basisbestek geschreven met een Toekomstvisie 2015 en een Programma van eisen. In de toekomstvisie 2015 staan de uitgangspunten voor de vernieuwing van zorg en welzijn in Rotterdam. Het is een verdere uitwerking  van de conceptvisie ‘Zelfredzaamheid en participatie versterken.’ van oktober 2011 en ‘Burgerkracht als basis voor zelfredzame wijken.’ van de deelgemeenten.

 

Het programma van eisen is de vertaling van de toekomstvisie naar gewenste resultaten. De opdracht voor de aanbieders van zorg en welzijn is gericht op het behalen van maatschappelijk effecten. Er wordt gestuurd op resultaat en dat is nieuw Afrekenen op resultaten is niet mogelijk omdat verandering is niet alleen afhankelijk is van de inzet van één aanbieder. Ook van burgers wordt inzet verwacht.

 

De Toekomstvisie en programma van eisen zijn door medewerkers van SoZaWe en deelgemeenten geschreven. Een eerdere versie is ook voorgelegd aan potentiële aanbieders en bestuurders van de deelgemeenten. De documenten staan nog niet op de agenda van het stadsbestuur, maar zijn nu vrijgegeven voor discussie.

 

Samenwerking stad en deelgemeenten

Stad en deelgemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de vernieuwing van zorg en welzijn. Zij zijn druk in gesprek over de uitgangspunten en verschillende rollen die stad en deelgemeenten kunnen vervullen. Het basisbestek wordt per gebied ingevuld. Dat betekentdienstverlening op maat per gebied, omdat de vraag van de burger niet overal hetzelfde is. 

 

Consultaties

Het concept basisbestek wordt in januari en februari besproken met potentiële marktpartijen, belangenorganisaties, stad en deelgemeenten (ambtelijk en bestuurlijk). Daarna wordt er een definitieve versie van de visie en het programma van eisen gemaakt. In mei vindthierover bestuurlijk besluitvorming plaats.

 

Bezuinigingen (OGOR)

Rotterdam moet € 49 miljoen (2012 – 2015) bezuinigen op zorg en welzijn. In november 2011(brief van wethouder Kriens van 18 november 2011) is een verdeling gemaakt tussen stad en deelgemeenten.

In januari en februari wordt een financiële inventarisatie en een eerste analyse gemaakt. In maart 2012 komt er een advies over de verdere invulling van de taakstelling.


Scope

Op dit moment gaat nog om producten en diensten op het gebied van welzijn, huishoudelijke verzorging en begeleiding (AWBZ). Dit kan nog uitgebreid worden met onderwerpen zoals de decentralisatie jeugdzorg en beleidsterreinen van de GGD JOS en SoZaWe.


Planning huishoudelijke verzorging: uitvoering van 2 pilots huishoudelijke verzorging in Hoogvliet en IJsselmonde met 7 aanbieders in 2012. In de pilots wordt gevarieerd met de indicatiestelling.


Planning begeleiding AWBZ: eind januari 2012 informeren gemeenteraad nav bekend worden wetsvoorstel; maart uitgangsnotitie begeleiding AWBZ in B&W, daarna vrijgeven voor consultatie; april besluitvorming B&W vervolgens bespreking gemeenteraad.

Dit bericht is geplaatst in Bijzondere Projecten, Innovatie, Portefeuille. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>