Dialoogaward 2017 voor NIDA-voorman Nourdin el Ouali

Met groot genoegen mocht ik vandaag 5 november 2017 de Dialoog Award uitreiken aan Nourdin el Ouali in de Laurenskerk. Zijn dankwoord gaf blijk van zijn diepe verbondenheid met alle Rotterdammers  “Ons menszijn is een gemeenschappelijke basis voor alle Rotterdammers om samen vooruit te willen gaan in vrede. Ik zoek daarbij soms het debat, vaak de dialoog maar altijd het gesprek.” Hieronder mijn woorden waarom Nourdin deze eer van de Dialoogaward meer dan verdient! Lees verder

Geplaatst in Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Sociaal ondernemerschap: Een Rondeel-ei in de hoofdrol

 

Vrijdag 29 september was de feestelijke opening van het Micro-Rondeel aan de rand van de woonwijk Ypenburg in Den Haag door burgemeester Krikke. Drijvende kracht: de net gestarte ondernemer Hans Leneman. Na een lange zoektocht voor zijn kippen, kwam hij uiteindelijk uit op een Micro Rondeel, een compacte verplaatsbare kippenren, aan het Virulapad in de wijk Ypenburg in Den Haag.

Hiermee verbindt Hans de productie van eieren met de stad op een duurzame manier. Duurzaam op meerdere fronten. De kippen kiezen zelf voor buiten of binnen lopen. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt mede dankzij een innovatieve bredere stok waarop ze op stok gaan. De kopers komen allemaal uit de directe omgeving zonder enige vorm van tussenhandel. Kortom alle voordelen van Rondeeleieren met daarbij de nabijheid van de stad en een daarbij passende schaal. Lees verder

Geplaatst in Bijzondere Projecten, Participatie | Een reactie plaatsen

Flevo Campus ontkiemt

Foodtrendwatcher Marjan Ippel voorspelt de foodtrend voor 2017: de boer zal steeds intensiever samenwerken met de wetenschapper. De Flevo Campus biedt hiervoor de plek bij uitstek! Lees verder

Geplaatst in Ambassadeur Flevo Campus, Portefeuille | Een reactie plaatsen

30 jaar vrijwilligers terminale zorg op pad in Rotterdam

Vrijwel elke dag gaan reeds 30 jaar lang zo’n 50 vrijwilligers in Rotterdam op pad om er te zijn voor een gesprek, een luisterend oor, er te zijn om tijd, rust en aandacht te bieden, er te zijn voor de ernstig zieke medemens en er te zijn om de familie even te ontlasten. Op 3 november vond mede dankzij de ondersteuning van Monuta en het Laurensfonds het symposium plaats om stil te staan bij dit bijzondere werk, om de vrijwilligers te bedanken en inspiratie op te doen voor de komende 30 jaar.

Lees verder

Geplaatst in Portefeuille | Een reactie plaatsen

Set, ready …. Flevo Campus

Komende weken is het zo ver: de gemeenteraad van Almere en de Staten van de provincie Flevoland beslissen dan over het eerste deel mede-financiering van de Flevo Campus uit het fonds Verstedelijking Almere. Er ligt wat deze ambassadeur van de Flevo Campus betreft een niet te versmaden plan op tafel. Een plan, dat past bij een stad die onlangs haar 200.000e inwoner mocht begroeten en blijft groeien. Een plan dat past bij een provincie die haar positie in de topsectoren AgriFood, Tuinbouw- en Uitgangsmaterialen en Life Sciences met de Flevo Campus op unieke wijze vorm geeft met cross overs op het gebied van Feeding the city. Een plan dat past bij de metropoolregio Amsterdam die moet blijven innoveren om banengroei te stimuleren. En last but not least een plan dat past bij innovatief Nederland en Europa, dat het wereldtoneel van de Floriade benut voor nieuwe verhalen, nieuwe kansen voor bedrijven en nieuwe kansen voor mensen. Lees verder

Geplaatst in Ambassadeur Flevo Campus, Portefeuille | Getagd | Een reactie plaatsen

Suffragettes blijven inspireren tot actie

Veel dank aan de Nieuwe Rotterdamse Vrouwenraad om de film Suffragette een extra keer te vertonen. Wie denkt dat hun strijd is gestreden, moet snel bijleren! Helaas is het nog net zo actueel als toen. Onze “eigen” Aletta Jacobs verwoordde in De Gids van 1899 het doel van emancipatie als volgt: “Het hooge doel der vrouwenbeweging is, om in de vrouw den mensch tot volle ontwikkeling te doen komen en daarvoor is onontbeerlijk opleiding tot zelfstandigheid. Want eerst wanneer de vrouw als zelfstandig individu optreedt kan zij doordrongen worden van het besef, dat zij niet alleen haar waarde ontleent aan haar geslachtsorganen of haar voortplantingsvermogen, doch dat ook zij de maatschappij kan en moet dienen ten einde het menschdom op te voeren tot een hooger peil van ontwikkeling. Lees verder

Geplaatst in Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Stadsontwikkeling is van ons allemaal

Elke keer dat er waardering van buiten Rotterdam komt voor Rotterdam voel ik een beetje trots. Niet omdat ik persoonlijk de grootste bijdrage lever aan deze bijzondere stad, maar omdat al die mensen die deze stad elke dag in hun eigen buurt maken dat verdienen. Rotterdam kent een prachtige traditie van integrale stadsvernieuwing, die de stad letterlijk in samenspraak met bewoners en bedrijven op een hoger plan heeft gezet. Maar de laatste tijd lijkt die traditie plat geslagen zijn tot het ruim baan geven aan elk prestigieus (groot en hoog) gebouw ongeacht de wijk eromheen, leefbaarheid en houdbaarheid op de langere termijn, zoals zichtbaar bij het depot van Boymans, Forum en de Baantoren en nu ook dreigt te gebeuren bij de Gedempte Zalmhaven.

Al bijna 20 jaar woon ik met veel plezier in het Scheepvaartkwartier. Daarmee ben ik niet alleen direct belanghebbende, maar ook ervaringsdeskundige. Als oud-wethouder heb ik vier jaar het privilege gehad onderdeel te zijn van het stadsbestuur en van dichtbij de dilemma’s mogen ervaren bij de afweging van de belangen bij grote ingrepen in de stad. Als democraat in hart en nieren leg ik me vanzelfsprekend neer bij besluiten, ook waarmee ik het niet eens ben, mits sprake is van een transparante belangenafweging, waarbij de gemeente staat voor het algemeen belang van de stad. Dit ontbreekt in het geheel bij het voorgelegde ontwerpbestemmingsplan Zalmhaven. En niet voor de eerste keer.

Hoe is het zo gekomen? Begin jaren ’90 werd de Zalmhaven gedempt om zo ruimte te maken voor meer woningbouw. In 1992 werd de gemeente teruggefloten door de Raad van State wegens het ontbreken van een integraal plan alvorens over te gaan tot demping en (toen nog het plan) het verwijderen van de flat aan het Willemsplein om plaats te maken voor de oprit van de Erasmusbrug. In 1993 wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarbij nadruk wordt gelegd op de noodzakelijke overgang van het oude lagere gedeelte naar het nieuwe hogere deel, zoals uitgevoerd met de bouw van het gebouw aan de Gedempte Zalmhaven en de Hoge Heren.

In 2007 presenteert Zalmhaven Urban C.V. haar plan voor de Zalmhaven zonder enige inbreng vooraf van bewoners en bedrijven. De gemeente schaart zich vanaf dag 1 achter dit plan zonder enige vorm van contra-expertise op toen ook al belangrijke thema’s als verkeersontsluiting, luchtvervuiling en twijfels over vraag in de markt naar zoveel appartementen met weinig buitenruimte. De finale besluitvormende bespreking in de Gemeenteraad februari 2010 levert een kleine meerderheid van bijna de hele PvdA-fractie en Leefbaar Rotterdam op voor het plan. Tegenstanders zoals VVD, D66, en SP dragen argumenten aan die ook voor het ontwerpbestemmingsplan anno 2015 even valide zijn.

Nu ligt er weer een plan met steun van de gemeente zonder enige inspraak vooraf en enige vorm van belangenafweging. Het belang van de projectontwikkelaar is voor de gemeente blijkbaar hetzelfde als het algemeen belang. De stadsvisie van 2007 is inmiddels ingehaald door de tijd en vervangen door een glossy brochure over hoe de komst van World Expo 2030 de stad een nieuwe impuls geeft voor stadsvernieuwing. Het collegewerkprogramma 2014-2018 met als ondertitel #kendoe begint met het nobele streven meer zeggenschap te willen geven aan de Rotterdammers en meer te vernieuwen en te experimenteren. Wethouder Schneider verklaart hierin “Rotterdam moet een stad worden waar bewoners zich steeds meer op hun gemak voelen en willen en blijven wonen”. Met de intenties zit het kortom wel goed. Het Scheepvaartkwartier biedt bij uitstek de kans te laten zien dat het stadsbestuur dit ook echt meent. Daarvoor is het volgende nodig:

  1. Gemeente, doe in samenspraak met de stad uw eigen huiswerk: kom met een lange termijn visie op stadsontwikkeling en visie op hoe het gekoesterde en beschermde stadsgezicht van het Scheepvaartkwartier daarin past en een bijdrage kan leveren.
  2. Bekijk diverse alternatieven waarin de diverse belangen transparant worden gewogen. Benut daarbij de experimenteerruimte in de huidige wetgeving vooruitlopend op de Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt.
  3. Handhaaf het huidige bestemmingsplan totdat de actuele visie en alternatieven er zijn.

De ontwikkeling van de stad is iets dat niet alleen de projectontwikkelaar en de gemeente aan gaat, maar ons allemaal. Wat let dit stadsbestuur dat ook te bewijzen?

 

Geplaatst in Participatie, Portefeuille | Een reactie plaatsen

Trots op eerste editie Rotterdam Pride

Dit is de bijdrage van een dankbare en trotse Rotterdammer. Mooi te zien dat diversiteit in deze stad niet alleen gezien mag worden, maar ook mag worden gevierd. Te beginnen met banners en een mooie fototentoonstelling pal voor Centraal Station en in dit hele weekend vele manifestaties, workshops en een super KeerWeerfeest. Lees verder

Geplaatst in Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Carabain’s verbindend wethouderschap, een beloftevol maar broos perspectief…

Deze maand verscheen het boek Verbindend wethouderschap van Wim Carabain. Een inzichtelijk toegankelijk boek, dat uitstekend alle uitdagingen van de wethouder anno 2014 schetst. Toverwoord in het boek: verbinden. Mij als nieuwsgierig aagje, doenerig en altijd op zoek naar nieuwe connecties op het lijf geschreven. Als dan ook nog de auteur je benoemt als voorbeeld van zo’n nieuwe verbindende wethouder, dan is het hoog tijd de meetlat eens toe te passen. Lees verder

Geplaatst in Bijzondere Projecten, Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Van de Simba tot de Tree tent “zeilen”, een bijzonder #stadsinitiatief

Wie van zeiljachten houdt, vakmanschap, verbeeldingskracht en stevige volhardende hardwerkende vrijwilligers moet zeker een kijkje nemen bij de werf Rotterdams Welvaren. Direct gelegen naast De bekendere werf van De Delft zijn vele heren actief in een loods om hun passies te realiseren. Cees den Hollander droomt over en werkt aan de restauratie van de Simba, het unieke zeiljacht uit 1929 dat model staat voor de snelste Amerikaanse zeiljachten in de jaren '80 tot op heden. Kunstenaar Dré Wapenaar bouwt ernaast aan zijn Tree Tent met dank aan het kunstenaarscollectief Duende dat hier onder leiding van Stefan Valk is neergestreken. Het prachtbedrijf Woodwave heeft een leerwerkbedrijf op deze locatie om jongeren het ambacht van jachtbouw bij te brengen. Dames zijn welkom, maar blijken (tot nu toe?) weinig interesse te tonen.

Lees verder

Geplaatst in Arbeidsmarkt, Participatie | Een reactie plaatsen