Suffragettes blijven inspireren tot actie

Veel dank aan de Nieuwe Rotterdamse Vrouwenraad om de film Suffragette een extra keer te vertonen. Wie denkt dat hun strijd is gestreden, moet snel bijleren! Helaas is het nog net zo actueel als toen.

Onze “eigen” Aletta Jacobs verwoordde in De Gids van 1899 het doel van emancipatie als volgt:

“Het hooge doel der vrouwenbeweging is, om in de vrouw den mensch tot volle ontwikkeling te doen komen en daarvoor is onontbeerlijk opleiding tot zelfstandigheid. Want eerst wanneer de vrouw als zelfstandig individu optreedt kan zij doordrongen worden van het besef, dat zij niet alleen haar waarde ontleent aan haar geslachtsorganen of haar voortplantingsvermogen, doch dat ook zij de maatschappij kan en moet dienen ten einde het menschdom op te voeren tot een hooger peil van ontwikkeling.

Een helder pleidooi voor economische zelfstandigheid van vrouwen om zo de samenleving beter te kunnen dienen. Jammer genoeg dat dat in het Rotterdam van vandaag nog steeds niet vanzelfsprekend is. De meest recente cijfers over economische zelfstandigheid in Rotterdam dateren van 2013: De staat van emancipatie. Hieruit blijken grote groepen – vooral jonge vrouwen – nog altijd volledig economisch afhankelijk te zijn van hun partner. In het betreffende voorwoord schrijf ik “Emancipatie is een taai proces, maar de finish is nog niet in zicht”. Treurig is, dat dit college en deze Gemeenteraad niet eens geïnteresseerd zijn in hoe ver we van deze finish verwijderd zijn. Enige actie om te komen tot verversing van deze cijfers is geboden.

Ook Aletta was in 1899 al van mening dat de samenleving het niet alleen redt met werkende vrouwen:

“De vrouwenbeweging kan alleen met de economische onafhankelijkheid der vrouw haar doel niet bereiken, zij heeft daarvoor ook te streven naar de politieke ontvoogding der vrouw. De economische onafhankelijkheid kan slechts dienen om de vrouw vrij te maken van elken sexueelen dwang; door de politieke ontvoogding kan zij direct invloed uitoefenen op een billijker aanwending van de staatsgelden en op het tot stand komen van rechtvaardiger wetten.”

Helaas is ook dit citaat nog actueel! Op de lijsten voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam was slechts een derde vrouw en het dieptepunt is een college van B&W 2014 – 2018 geheel bestaande uit mannen. Om te voorkomen dat dit in 2018 weer gebeurt, roep ik op tot gerichte acties NU. Zorg dat er komende maanden genoeg vrouwen interesse tonen, meelopen met Raadsleden en actief opereren in de politieke partijen, zodat de lijsten van onderop gevuld raken. En dan natuurlijk in het stemhokje niet op de eerste vrouw op de lijst stemmen: die komt er echt wel! Kies die vrouw lager op de lijst die dat extra steuntje goed kan gebruiken.

De Suffragettes hadden als motto “Deeds not words”. Klinkt toch zeer bekend in Rotterdamse oren? Letterlijk ruiten ingooien lijkt niet erg effectief anno 2016, maar virtueel door ruiten gaan voor elkaar zal wel nodig zijn. Daarom eindig ik met de oproep die Aletta Jacobs deed om onszelf aan te moedigen:

“Daarom, vrouwen van Nederland! nu gij u bewust wordt van uwe verplichtingen jegens uzelve en jegens de samenleving; nu gij den drang in u voelt geboren worden om door directe deelneming mede te werken aan de stoffelijke en zedelijke verheffing der maatschappij, maakt u thans los van elk kleinzielig vooroordeel dat u van de vervulling uwer verheven taak zou kunnen afhouden en schaart u aan de zijde van hen die, ter bereiking van het doel der vrouwenbeweging, strijden voor de economische en staatkundige onafhankelijkheid der vrouw, ten einde daardoor te komen tot die hoogere ontwikkelingsphase der maatschappij, waarin gelijkheid voor wet en zedeleer gehuldigd wordt voor den man en voor de vrouw.”

 

Geplaatst in Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Stadsontwikkeling is van ons allemaal

Elke keer dat er waardering van buiten Rotterdam komt voor Rotterdam voel ik een beetje trots. Niet omdat ik persoonlijk de grootste bijdrage lever aan deze bijzondere stad, maar omdat al die mensen die deze stad elke dag in hun eigen buurt maken dat verdienen. Rotterdam kent een prachtige traditie van integrale stadsvernieuwing, die de stad letterlijk in samenspraak met bewoners en bedrijven op een hoger plan heeft gezet. Maar de laatste tijd lijkt die traditie plat geslagen zijn tot het ruim baan geven aan elk prestigieus (groot en hoog) gebouw ongeacht de wijk eromheen, leefbaarheid en houdbaarheid op de langere termijn, zoals zichtbaar bij het depot van Boymans, Forum en de Baantoren en nu ook dreigt te gebeuren bij de Gedempte Zalmhaven.

Al bijna 20 jaar woon ik met veel plezier in het Scheepvaartkwartier. Daarmee ben ik niet alleen direct belanghebbende, maar ook ervaringsdeskundige. Als oud-wethouder heb ik vier jaar het privilege gehad onderdeel te zijn van het stadsbestuur en van dichtbij de dilemma’s mogen ervaren bij de afweging van de belangen bij grote ingrepen in de stad. Als democraat in hart en nieren leg ik me vanzelfsprekend neer bij besluiten, ook waarmee ik het niet eens ben, mits sprake is van een transparante belangenafweging, waarbij de gemeente staat voor het algemeen belang van de stad. Dit ontbreekt in het geheel bij het voorgelegde ontwerpbestemmingsplan Zalmhaven. En niet voor de eerste keer.

Hoe is het zo gekomen? Begin jaren ’90 werd de Zalmhaven gedempt om zo ruimte te maken voor meer woningbouw. In 1992 werd de gemeente teruggefloten door de Raad van State wegens het ontbreken van een integraal plan alvorens over te gaan tot demping en (toen nog het plan) het verwijderen van de flat aan het Willemsplein om plaats te maken voor de oprit van de Erasmusbrug. In 1993 wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, waarbij nadruk wordt gelegd op de noodzakelijke overgang van het oude lagere gedeelte naar het nieuwe hogere deel, zoals uitgevoerd met de bouw van het gebouw aan de Gedempte Zalmhaven en de Hoge Heren.

In 2007 presenteert Zalmhaven Urban C.V. haar plan voor de Zalmhaven zonder enige inbreng vooraf van bewoners en bedrijven. De gemeente schaart zich vanaf dag 1 achter dit plan zonder enige vorm van contra-expertise op toen ook al belangrijke thema’s als verkeersontsluiting, luchtvervuiling en twijfels over vraag in de markt naar zoveel appartementen met weinig buitenruimte. De finale besluitvormende bespreking in de Gemeenteraad februari 2010 levert een kleine meerderheid van bijna de hele PvdA-fractie en Leefbaar Rotterdam op voor het plan. Tegenstanders zoals VVD, D66, en SP dragen argumenten aan die ook voor het ontwerpbestemmingsplan anno 2015 even valide zijn.

Nu ligt er weer een plan met steun van de gemeente zonder enige inspraak vooraf en enige vorm van belangenafweging. Het belang van de projectontwikkelaar is voor de gemeente blijkbaar hetzelfde als het algemeen belang. De stadsvisie van 2007 is inmiddels ingehaald door de tijd en vervangen door een glossy brochure over hoe de komst van World Expo 2030 de stad een nieuwe impuls geeft voor stadsvernieuwing. Het collegewerkprogramma 2014-2018 met als ondertitel #kendoe begint met het nobele streven meer zeggenschap te willen geven aan de Rotterdammers en meer te vernieuwen en te experimenteren. Wethouder Schneider verklaart hierin “Rotterdam moet een stad worden waar bewoners zich steeds meer op hun gemak voelen en willen en blijven wonen”. Met de intenties zit het kortom wel goed. Het Scheepvaartkwartier biedt bij uitstek de kans te laten zien dat het stadsbestuur dit ook echt meent. Daarvoor is het volgende nodig:

  1. Gemeente, doe in samenspraak met de stad uw eigen huiswerk: kom met een lange termijn visie op stadsontwikkeling en visie op hoe het gekoesterde en beschermde stadsgezicht van het Scheepvaartkwartier daarin past en een bijdrage kan leveren.
  2. Bekijk diverse alternatieven waarin de diverse belangen transparant worden gewogen. Benut daarbij de experimenteerruimte in de huidige wetgeving vooruitlopend op de Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt.
  3. Handhaaf het huidige bestemmingsplan totdat de actuele visie en alternatieven er zijn.

De ontwikkeling van de stad is iets dat niet alleen de projectontwikkelaar en de gemeente aan gaat, maar ons allemaal. Wat let dit stadsbestuur dat ook te bewijzen?

 

Geplaatst in Participatie, Portefeuille | Een reactie plaatsen

Trots op eerste editie Rotterdam Pride

Dit is de bijdrage van een dankbare en trotse Rotterdammer. Mooi te zien dat diversiteit in deze stad niet alleen gezien mag worden, maar ook mag worden gevierd. Te beginnen met banners en een mooie fototentoonstelling pal voor Centraal Station en in dit hele weekend vele manifestaties, workshops en een super KeerWeerfeest. Lees verder

Geplaatst in Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Carabain’s verbindend wethouderschap, een beloftevol maar broos perspectief…

Deze maand verscheen het boek Verbindend wethouderschap van Wim Carabain. Een inzichtelijk toegankelijk boek, dat uitstekend alle uitdagingen van de wethouder anno 2014 schetst. Toverwoord in het boek: verbinden. Mij als nieuwsgierig aagje, doenerig en altijd op zoek naar nieuwe connecties op het lijf geschreven. Als dan ook nog de auteur je benoemt als voorbeeld van zo’n nieuwe verbindende wethouder, dan is het hoog tijd de meetlat eens toe te passen. Lees verder

Geplaatst in Bijzondere Projecten, Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Van de Simba tot de Tree tent “zeilen”, een bijzonder #stadsinitiatief

Wie van zeiljachten houdt, vakmanschap, verbeeldingskracht en stevige volhardende hardwerkende vrijwilligers moet zeker een kijkje nemen bij de werf Rotterdams Welvaren. Direct gelegen naast De bekendere werf van De Delft zijn vele heren actief in een loods om hun passies te realiseren. Cees den Hollander droomt over en werkt aan de restauratie van de Simba, het unieke zeiljacht uit 1929 dat model staat voor de snelste Amerikaanse zeiljachten in de jaren '80 tot op heden. Kunstenaar Dré Wapenaar bouwt ernaast aan zijn Tree Tent met dank aan het kunstenaarscollectief Duende dat hier onder leiding van Stefan Valk is neergestreken. Het prachtbedrijf Woodwave heeft een leerwerkbedrijf op deze locatie om jongeren het ambacht van jachtbouw bij te brengen. Dames zijn welkom, maar blijken (tot nu toe?) weinig interesse te tonen.

Lees verder

Geplaatst in Arbeidsmarkt, Participatie | Een reactie plaatsen

Predikant Mpho Ntoane maakte het verschil in de strijd tegen racisme met zijn immer luisterend oor, visie op ons menszijn en persoonlijke impact op zovelen

“Kennis die niet wordt gedeeld heeft geen waarde en dood ben je wanneer we je zijn vergeten.” Deze woorden op de rouwkaart bewijzen zeker ook hun kracht na het heengaan van de Zuid Afrikaanse theoloog en predikant Dr. Mpho Ntoane. Zijn namen zoals door zijn ouders gegeven op 27 juni 1935 in Soweto Zuid Afrika zijn Lebakeng Ramotshabi Lekula Ntoane. Maar vrijwel iedereen kent hem als Mpho.

Lees verder

Geplaatst in Participatie | Een reactie plaatsen

Top combi van slimme vrouwen en stoere Markthal op #Girlsday2014

Op mijn vraag aan de dames van de gemeente Rotterdam en Van Eesteren Bouw naar wat de leukste vraag van de meiden was, was het eensluidende antwoord: wat gaat er allemaal mis? Het eerlijke antwoord volgde onmiddellijk: elke dag heel veel om op te lossen en dat maakt werken aan een topproject als de Markthal zo verrassend leuk en afwisselend. Geen betere PR dan dat voor techniek voor meiden van het Emmauscollege en Melanchton College.

Lees verder

Geplaatst in Arbeidsmarkt, Participatie, Portefeuille | Een reactie plaatsen

De menselijke maat in het leven van een demissionaire wethouder begin april 2014 is zo gek nog niet

Terwijl het stadhuis op de Coolsingel bol staat van de geruchten rondom de formatie van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders en menig kamertje wordt bevolkt met onderhandelaars en semi-onderhandelaars als nieuwsgierige journalisten, draait Rotterdam gewoon door. Waar majeure besluiten nu even niet aan de orde zijn, zijn er nog genoeg dagelijkse beslommeringen die om aandacht vragen. Een greep uit de afgelopen 10 dagen. Lees verder

Geplaatst in Portefeuille | Een reactie plaatsen

Message to @VPLBiennale: Take the next steps to make validation of prior learning more up to date and practical

Ladies and gentlemen, honoured guests from Korea, Switserland, France, Finland, Slovenia, UK , Belgium and Romania. It is an honour to address the issue of validation of prior learning in your company. I would like to start with some general remarks coming from the needs of a world city, share with you some key approaches practiced in Rotterdam and will finish with a very concrete for everybody possible example. Lees verder

Geplaatst in Hoger Onderwijs, Participatie, Speeches | Een reactie plaatsen

Internet of Thingsdag

Met dank aan onder meer de Hogeschool Rotterdam, een succesvolle Internet of Thingsdag ook in Rotterdam.

 

Geplaatst in Portefeuille | Een reactie plaatsen